blank

Stavební pozemky v Želkovicích u Libomyšle

K dispozici jsou 2 pozemky.

Každý stavební pozemek má rozlohu 891 m2.

Možná zastavitelná plocha každého pozemku je až 20%.

Cena za jeden pozemek: 2 997 000 Kč

Tyto slunné pozemky do půl hodiny od Prahy, o rozloze 891 m2 se nachází na okraji obce Želkovice u Libomyšle. Jsou umístěné v klidné části obce a nabízí výhledy do krásné okolní přírody. 

Pozemky jsou rovinaté a dle územního plánu vhodné pro stavbu rodinných domů. K dispozici jsou 2 stavební pozemky – č. 190/23 o rozloze 891 m2, č. 190/25 o rozloze 891 m2.

Můžete zde najít poklidné bydlení s dobrou dostupností do Prahy, kam se pohodlně dostanete po dálnici D5 za cca 26 minut jízdy autem. 

V obci i přilehlém okolí je velmi oblíbený chov koní, takže milovníci přírody a jízdy na koních si tu přijdou na své. Taktéž se nacházíme ve významné oblasti Českého Krasu a v okolí máte nespočet možností na výlety a objevování zdejších lokalit. 

Územní plán obce Libomyšl do budoucna počítá s výstavbou nedalekého, přírodního golfového hřiště a zástavbou dalších nových rodinných domů. 

Elektřina je přivedena do sloupku na hranici pozemku. Požádáno a uhrazeno na ČEZ Distribuci je taktéž o navýšení kapacity odběru, které počítá s elektrickým podlahovým topením. K dispozici je také povolení na vrt a čističky odpadních vod + další dokumentace ke stavebnímu povolení.

Díky stávajícím souhlasům může být projekt na stavbu vašeho rodinného domu vypracovaný ve velmi krátké době nebo můžete pokračovat v dokončení započaté dokumentace na dva trojdomy.

Vlastník obou pozemků zamýšlel výstavbu dvou rodinných domů, každý o třech bytových jednotkách. Projektovou dokumentaci a vizualizace naleznete níže. Vlastník není již schopen tento projekt realizovat z důvodu nízké schválené hypotéky, která již nyní nepokryje náklady na stavbu.

Přes roh zadní části pozemku je elektrické vedení, ČEZ vydal kladné stanovisko pro činnost v tomto pásmu.

V zadní části pozemku vede potůček, některé části roku tam najdeme vodu, jindy je úplně vyschlý. 

Stavba dle ÚP:

Podle ÚP se záměr nachází na zastavitelné ploše pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV),

v lokalitě č. 21. Dle jeho výrokové textové části jsou podmínky pro využití plochy BV následující:

a) hlavní využití:

 • bydlení v rodinných domech včetně využití pozemku pro stavby a činnosti související s bydlením: hospodářské objekty a doplňkové stavby – altány, skleníky, terasy, bazény;

b) přípustné využití:

 • stavby pro chov drobných hospodářských zvířat,
 • zahrady s využitím k hospodářské činnosti, včetně oplocení a umístění hospodářských objektů a doplňkových staveb k rodinnému domu,
 • stavby individuální rekreace – rekreační domy,
 • místní komunikace, odstavná a parkovací stání, pěší cesty,
 • veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,
 • související technická vybavenost;

c) podmíněně přípustné využití:

za podmínky, že svým charakterem a provozem neporuší hygienické a estetické parametry obytné zástavby:

 • stavby pro ubytovací a sociální služby (pensiony, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců),
 • stavby veřejného stravování,
 • stavby a zařízení péče o děti (školská zařízení, dětská hřiště)
 • stavby zdravotnických zařízení,
 • stavby pro obchod a služby,
 • stavby pro administrativu,
 • stavby drobných provozoven;

d) nepřípustné využití:

 • veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru,
 • veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu, dopravní terminály a centra dopravních služeb.

Pravidla prostorového uspořádání území:

 • koeficient míry využití území KZP = 0,2 (koeficient zastavění plochy),
 • výšková hladina zástavby se stanovuje 9,0 m nad okolním terénem.

Dokumenty

Lokalita

Obec Želkovice je malebnou vesnicí v okrese Beroun, vzdálená od Prahy pouhých 26 minut. 

Obec Želkovice je součástí obce Libomyšl, od které je vzdálena 3 km.

Za cca 20 minut jízdy autem dojedete do Berouna, kde najdete vše potřebné. Za 14 minut jízdy autem se dostanete do Hořovic.

Želkovice se nachází na kraji CHKO Český kras a CHKO Křivoklátsko. Jsou obklopeny nádhernou krajinou a skýtají nespočet možností pro trávení volného času.

líbí se vám nemovitost?

Pojďme se na ni spolu podívat

Napište nám skrze formulář