Prodej polí v obci Koryta (Plzeň-sever) - 58.543 m2

21 pozemků v KÚ Koryta

Cena za pozemky: 1 879 000 Kč

Nabízím k prodeji soubor 21 pozemků v KÚ Koryta, Plzeň-sever o celkové výměře 58.543 m2. Jedná se pozemky orné půdy:

p.č. 361 o výměře 1.285 m2

p.č. 444/1 o výměře 3.030 m2

p.č. 524 o výměře 3.680 m2

p.č. 533 o výměře 1.307 m2

p.č. 536 o výměře 1.298 m2

p.č. 613 o výměře 5.604 m2

p.č. 653 o výměře 1.457 m2

p.č. 689 o výměře 2.752 m2

p.č. 731/1 o výměře 4.818 m2

p.č. 731/3 o výměře 345 m2

p.č. 755 o výměře 5.979 m2

p.č. 831 o výměře 3.877 m2

p.č. 878 o výměře 1.980 m2

p.č. 910 o výměře 3.212 m2

p.č. 992 o výměře 2.341 m2

p.č. 999 o výměře 2.172 m2

p.č. 1033 o výměře 3.003 m2

p.č. 1148 o výměře 4.978 m2

p.č. 1158 o výměře 5.122 m2

Dále pak pozemky s klasifikací „ostatní plocha“

p.č. 444/2 o výměře 109 m2

p.č. 731/2 o výměře 194 m2

Pozemky jsou zapsány na LV 249.

Na veškeré pozemky je v současné době uzavřená Pachtovní smlouva se Zemědělským družstvem Dobříč. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, s oboustrannou výpovědní lhůtou 5 let a zajišťuje majiteli pravidelný roční výnos ve výši 18.539 Kč.

Dokumenty

Lokalita

Pozemky se nachází v blízkém okolí obce Koryta, Plzeň-sever.

Okolní pozemky tvoří zejména další pole a lesy.

Dopravní dostupnost k pozemkům: silnice, cesta

líbí se vám nemovitost?

Pojďme se na ni spolu podívat

Napište nám skrze formulář